Ważne! Nowe dokumenty w Strefie Rodzica
W związku z zmianami organizacyjnymi dotyczącymi poprawą funkcjonowania naszego klubu oraz przystąpieniem do programu certyfikacji szkółek i akademii piłkarskich, przygotowaliśmy dla Państwa nowy wzór umowy członkostwa oraz regulamin. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i dostarczenie podpisanych dokumentów trenerom prowadzącym, do dnia 12 czerwca 2019 r. Dokumenty znajdują się w STREFIE RODZICA.