Trenerska narada u schyłku roku

Trenerzy UKP Gol, Soccer College Łubniany oraz SG Team, spotkali się na podsumowaniu rundy jesiennej połączonej z warsztatami dotyczącymi szkolenia dzieci w naszych Akademiach.

Przypomnijmy, że projekt SG TEAM, to miejsce dla wyróżniających się zawodników obu klubów w kategorii młodzika. Każdy ze szkoleniowców miał możliwość omówienia swojej pracy z prowadzoną przez siebie grupą treningową, słuchając wyciąganych na gorąco wniosków.

Omówiony został plan szkolenia według którego trenerzy zobowiązani zostali do prowadzenia zajęć treningowych zgodne z zakładanymi celami treningowymi oraz, aby były jak najbardziej intensywne i efektywne.

Naradę zakończyła praca w trzyosobowych zespołach, które pracowały nad stworzeniem części jednostki treningowej, już według nowego planu szkolenia, uwzględniając wszystkie omówione aspekty podczas całego spotkania.

Kilka intensywnie spędzonych godzin w trenerskim gronie przyniosło naprawdę dużą dawką wiedzy i cenną wymianę doświadczeń.

Co o tym sądzisz?
0facebook